Print this page

Bioinformatica in de klas: Zelf aan de slag met bioinformatica

Gezondheid, voeding, milieu, forensisch onderzoek – bioinformatica speelt een rol in tal van gebieden die raken aan ons alledaagse leven. Bovendien is bioinformatica uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek in de life sciences. Toch is het vakgebied voor de meest middelbare scholieren (nog) volledig onbekend. Deze groep omvat echter ook de toekomstige generatie wetenschappers en daarom besloten NBIC en het Center for Molecular and Biomolecular Informatics (CMBI) om op actieve wijze bioinformatica naar de klas te brengen met behulp van een practicum dat leerlingen zelf aan de slag laat gaan met bioinformatica. In dit practicum, getiteld 'Bioinformatica: Leven in de computer' moeten de leerlingen een forensische puzzel oplossen. Een Amerikaanse toerist is omgekomen in Amsterdam en aan de leerlingen de opdracht de doodsoorzaak vast te stellen door te zoeken in databases en informatie over eiwitten te analyseren.

Sinds de start van het bioinformatics@school project in 2006 hebben inmiddels bijna 7800 leerlingen (meer dan 300 klassen) aan het practicum deelgenomen.

Lesmateriaal gratis beschikbaar

Het lesmateriaal dat hoort bij dit bioinformatica practicum is gratis beschikbaar via:

www.bioinformatica-in-de-klas.nl (Nederlandse versie)

www.bioinformatics-at-school.eu (Engelse versie)

Het materiaal omvat verschillende praktijkoefeningen over het ophalen van sequenties, BLAST software en eiwitstructuren, een theoretische introductie over bioinformatica en basale informatie over eiwitten. De websites bieden bovendien extra middelen die de leerlingen kunnen gebruiken voor het maken van werkstukken en presentaties. Het lesmateriaal en het practicum zijn opgesteld voor de bovenbouw van HAVO en VWO en passen in de biologie- en scheikundelessen, maar ook in andere wetenschapsvakken. Recentelijk is ook materiaal ontwikkeld voor de onderbouw.

Reizende DNA labs

Het bioinformatica practicum vormt een van de vijf zogeheten 'Reizende DNA labs'. Deze practica bezoeken op aanvraag middelbare scholen en behandelen ieder een eigen onderdeel binnen het 'omics' veld. Naast bioinformatica kunnen scholen kiezen uit tumor typering, industriële fermentatie, plantonderzoek of de rol van eiwitvouwing in bepaalde ziekten. Meer informatie over de Reizende DNA labs is te vinden op http://www.dnalabs.nl (Nederlands) of www.dnalabs.eu (Engels).

Contact

Hienke Sminia

Om op de hoogte te blijven van de bioinformaticaindeklas-activiteiten, kunt u zich aanmelden voor onze twee-maandelijkse bioinformaticsindeklas-nieuwsbrief. Stuur hiervoor een email naar Hienke Sminia met als onderwerp 'aanmelden nieuwsbrief'.